MUDr. Adriana Koleková - Pediatria Šenkvice s.r.o.

Vinohradská 57
900 81 Šenkvice
Firemný telefón: 33 6496 443
Mobilný telefón: 0918 809 690
IČO: 43809804
DIČ: 2022521853Informácie o ordinácii MUDr. Adriana Koleková - Pediatria Šenkvice s.r.o.

MUDr. Adriana Koleková poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Prihlásiť sa možno osobne v ordinačných hodinách, telefonicky alebo e-mailom. Primárna starostlivosť je poskytovaná na regionálnom princípe a slobodnej voľbe lekára - naša spádová oblasť je obec Šenkvice. Prijmeme deti aj z blízkeho okolia.

 

Ponúkame

 • Profesionálny a individuálny prístup (snažíme sa minimalizovať stres dieťatka a rodičov)
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi pre urýchlenie diagnostiky a liečby (podľa nameranej hodnoty zápalovej aktivity predídeme zbytočnému predpisovaniu antibiotík)
 • Vyšetrenie uší otoskopom (zhodnotíme potrebu vyšetrenia v ORL ambulancii)
 • Vyšetrenie moču moderným močovým analyzátorom priamo v ambulancii (podľa výsledku vyšetrenia vieme posúdiť závažnosť infekcie močových ciest a ihneď zahájiť liečbu a nemusíme čakať na výsledok z laboratória)
 • Včasné výsledky laboratórnych vyšetrení prostredníctvom internetu (skrátime obdobie čakania na výsledky na minimum, na požiadanie oznámime telefonicky alebo e-mailom)
 • Prednostné vyšetrenie na vopred dohodnutý termín
 • Povinné aj odporúčané očkovanie bez poplatku za výkon
 • Výkony za úhradu na požiadanie rodiča, napr. návšteva doma (viď cenník výkonov, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia)
 • Konzultácie pre budúcich rodičov pred narodením dieťatka (poradíme a podáme základné informácie o starostlivosti o bábätko, o dojčení...)
 • Spojenie s lekárom mobilom, e-mailom (prekonzultujeme prípadné ťažkosti mimo ordinačných hodín)
 • Ambulancia je vybavená germicídnym žiaričom na zabezpečenie dezinfekcie vzduchu a povrchu predmetov
 • Výhodou je lekáreň v budove zdravotného strediska. 

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

lekár: MUDr. Adriana Koleková

sestra: Vladimíra Bittnerová

Cena za služby MUDr. Adriana Koleková - Pediatria Šenkvice s.r.o.

CENNÍK LEKÁRSKYCH VÝKONOV A VYŠETRENÍ, ktoré nie sú hradené poisťovňami

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

   
Potvrdenia  
   
Potvrdenie o spôsobilosti na pobyt v MŠ 4 €
Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium, vysokoškolské štúdium 4 €
Opakované vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na štúdium 2 €
Potvrdenie o zdravotnom stave do táborov, na brigády (iné na žiadosť pacienta) 2 €
   
Potvrdenie o zdravotnom stave dojčaťa pre kurzy plávania dojčiat 2 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity (šport, tanec, plávanie) 4 €
   
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave podľa zdrav.dokumentácie 4 €
Vystavenie potvrdenia pre sociálne účely 4 €
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 9 €
   
Vyšetrenia  
Prednostné vyšetrenie na vopred dohodnutý termín 3,30 €
   
Vyšetrenie pacienta z iného obvodu - mimo zastupovania (okrem akút. stavov) 5 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20 €
Vstupná, výstupná a mimoriadna lekárska prehliadka pre zamestnávateľa 10 €
Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia v SR 20 €
Vyšetrenie pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty 9 €
   
Vyšetrenie pre pobyt, štúdium a prácu v zahraničí 20 €
Vyšetrenie na žiadosť pacienta v domácom prostredí v pracovné dni 20 €
Vyšetrenie na žiadosť pacienta v domácom prostredí v dňoch prac. pokoja 30 €
Vyšetrenie v opilosti a úradný záznam o odbere krvi 10 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane 30 €

 

 
Výkony  

Prepichnutie ušníc, nasadenie náušníc ( pár)

Nastrelenie náušnice 1 ks plastová

Nastrelenie náušnice 1 ks titánová

10 €

5 €

6 €

A  
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta, rodiča (napr. vyšetrenie krvnej skupiny) 10 €
Odber krvi a biologického materiálu indikového iným odborným lekárom 5 €
   
Iné:  
Prednostné vystavenie tlačiva - do 24 hod. od požiadania 5 €
Výpis zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča ( pre súd, rôzne účely) 9 €
Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť rodiča 4 €
Vystavenie zdravotného preukazu 4 €
   
   

 

Kde nás nájdete?